EDUGLOBES MÜHENDİSLİK YURTDIŞI AKREDİTASYON EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

 

 1.    Kıyı ve Deniz Yapıları Planlaması

 2.    Kıyı tesislerine işletme izni projelerinin hazırlanması

 3.    Liman, iskele, marinaların su alma ve deşarj yapılarının planlaması,

 4.    Kıyı koruma ve düzenleme projeleri,

 5.    Ağırlık tipi ve keson dalgakıranların tasarımı,

 6.    Batık tip dalgakıranların tasarımı,

 7.    Dinamik denge profilli dalgakıranların tasarımı,

 8.    Taş dolgu dalgakıranların ve mahmuzların tasarımı,

 9.     Risk ve güvenirliğe dayalı istatistiksel tasarım,

 10.    Monte Carlo Benzeşimi ile tasarım.

 11.    Güçlendirme projelerinin hazırlanması.

 12.     Yapısal analiz raporlarının hazırlanması

 PLANLAMA VE FİZİBİLİTE

 

 1.  Iskele, liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina kıyı tesisi fizibiliteleri,

 2.  Fizibilite etüdü ve ekonomik analiz,

 3.  Ekipman ve iş programları,

 4.  Liman planlaması ,

 5.  Yat limanları ekipman planlaması,

 6.  Endüstriyel limanlarda ekipman planlaması,

 7.  Altyapı üstyapı planlaması ve tasarımı,

 8.  CPM, PERT ve Monte Carlo Benzeşimi ile inşaat planlaması,

 9.  Inşaat aşamasında dalga hasar riskinin belirlenmesi.