top of page
dizüstü
 1. Monte Carlo Benzeşimi ile Yapısal Yük ve Dayanım Modellenmesi,

 2. Deniz Ortamında Sıcaklık, Yoğunluk Değişiminin Modellemesi,

 3. Yük Parametrelerinin İstatistiksel Dağılımı ve Oluşma Olasılıkları,

 4. Akıntı ve Taşınım Olayları Hidrolik ve Matematiksel Modellemesi,

 5. Sediment Taşınımı Hidrolik ve Matemetiksel Modellemesi,

 6. En Büyük Değer ve Uzun Dönem Dalga İstatistikleri.

 7. Güvenirliğe Dayalı Tasarım Esasları ve Kriterleri...

 8. Yük Parametrelerinin Modellenmesi

 9. Dalga Enerji Spektrumu Modellenmesi

 10. Dalga Akıntı Kuvvetleri Modellenmesi

 11. Yük Parametreleri Modellemesi

 12. Hasar Risklerinin Zamansal Dağılımı

 13. Hasar Tahmin ve Önleme

 14. Kum Taşınımı Modellemesi

 15. Deniz Deşarjı Modellemesi,

 16. Su Kalitesi Modellemesi

 17. Dalga Parametreleri Modellenmesi

 18. Akıntı Parametreleri Modellenmesi

 19. Kirletici Parametreleri Modellenmesi

 20. Taşınım Parametreleri Modellenmesi

 21. Sediment Parametreleri Modellenmesi

 22. Rüzgar, Gel-Git Etkenli Akıntıların Modellenmesi

 23. Deprem Yüklerinin Belirlenmesi ve Risk hesapları

 24. Kıyı Yapılarının Güvenirliğe Dayalı Tasarımı

 25. Hidrolik Parametrelerin İstatistiksel Dağılımı

 26. Sismik Parametrelerin İstatistiksel Analiz Yöntemleri

bottom of page