top of page

PLANLAMA VE FİZİBİLİTE

01

Iskele, liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina kıyı tesisi fizibiliteleri

02

Fizibilite etüdü ve ekonomik analiz

03

Ekipman ve iş programları

04

Liman planlaması

04

Liman planlaması

05

Yat limanları ekipman planlaması

06

Endüstriyel limanlarda ekipman planlaması

07

Altyapı üstyapı planlaması ve tasarımı

08

CPM, PERT ve Monte Carlo Benzeşimi ile inşaat planlaması

09

Inşaat aşamasında dalga hasar riskinin belirlenmesi

01

Kıyı koruma ve düzenleme projeleri

03

Batık tip dalgakıranların tasarımı

05

Taş dolgu dalgakıranların ve mahmuzların tasarımı

07

Monte Carlo Benzeşimi ile tasarım

09

Yapısal analiz raporlarının hazırlanması

02

Ağırlık tipi ve keson dalgakıranların tasarımı

04

Dinamik denge profilli dalgakıranların tasarımı

06

Risk ve güvenirliğe dayalı istatistiksel tasarım

08

Güçlendirme projelerinin hazırlanması

bottom of page